İşitme Testi

İşitme Testi

İşitme testi ne kadar ses işitebildiğinizi ölçer ve odyometrist tarafından yapılır. Bizzat odyometrist tarafından yapılmayan işitme testi sizi yanlış yönlendirebilecek riskler taşıyabilir. İlk aşamada gideceğiniz KBB Uzmanı sizi, işitme testi randevusu için bir odyometriste yönlendirecektir. Peki bir işitme testinde hangi yöntemler uygulanır?

Odyometri testi olarak adlandırdığımız işitme testleri genel olarak 4’e ayırabiliriz:

  1. Saf Ses Odyometrisi
  2. Konuşma Odyometrisi
  3. Timpanometri
  4. Akustik Refleks Testleri

Saf Ses Odyometrisi

En sık uygulanan kulak testi olan saf ses odyometrisi, odyolojik tanılamanın vazgeçilmez testidir. Bu test, her iki kulağın da farklı frekanslarda duyabildiği minimum ses şiddetini belirler. Ses geçirmez bir kabinde hastaya bir kulaklık aracılığıyla sesler dinletilir. Buton yardımıyla hasta bu sesleri duyup duymadığını – ne kadar duyduğunu gösterebilir. İşitilen ses seviyesi böylelikle belirlenir. Hava yolu ve kemik yolu işitme seviyesi bu ölçümde belirlenir. Hava yolu ölçümleri işitme eşiğini tanımlamak için yapılır. İşitme kaybının derecesini öler ve kulak kepçesinden beyine kadar olan işitme yolları hakkında bilgi verir. Kemik yolu ise iç kulaktan itibaren bilgi verir. Bu ölçümde; bireyin sensörinöral duyarlılığı tanımlanır.

Konuşma odyometrisi:

Konuşulanları anlamama işitme kaybı olan kişilerin en büyük problemidir. Bu haliyle iletişimde de problem yaratmaktadır. Dolayısıyla bir konuşmayı anlama iletişim açısından saf ton sesleri duymaktan çok daha önceliklidir. Bu nedenle işitme ölçümünün yapılmasının ardından, hastanın konuşmayı anlama ve ayırt etmesinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Konuşma odyometrisi, hastanın konuşulanları ne kadar anladığı konusunda bilgi verir. Ayrıca test sonuçları işitme cihazının hastaya ne kadar gerekli olup olmadığı ve ne kadar faydalı olabileceği konusunda önemli bilgiler verir. Konuşma odyometrisinde test materyali (konuşmalar) hastaya ya bir kulaklık yoluyla ya da serbest bir ortamda faklı ses seviyelerinde dinletilir. Doğru olarak anlaşılabilen kelime sayısı yüzdesi hesaplanır. İlk olarak çok heceli cümleler kullanılır. Ardından çok heceliler ve karmaşık cümlelere geçilir. Böylece hastaya uygulanacak işitme cihazının tipi ve modeli konusunda (analog, dijital, kulak arkası, gözlük tipi vs…) değerlendirme yapılır.

Timpanometri

Orta kulağın basıncını ölçen Timpanometri testinde, dış kulak yoluna, hava basıncı uygulanarak orta kulak ve kulak zarı hareketliliğinin ölçülmesi sağlanır. Orta kulak ve kulak zarındaki komplians (hareketlilik) ölçülerek, bu yapıların fonksiyonu hakkında bilgi elde edilir. Ölçümler kulağa yerleştirilen bir prob ile gerçekleştirilir. Bebeklere dahi uygulanabilen kolay bir testtir. Yalnızca kulak zarının delik olmaması gerekir.

Akustik Refleks Testleri:

Orta kulaktaki stapes kasının, akustik uyaranlara verdiği yanıta Akustik Refleks denir. Beyin sapı düzeyine kadar işitme yolları hakkında bilgi verir. Akustik Refleks işitme testi ile elde edilen bilgiler diğer bulgularla birlikte yorumlanarak işitme kaybına neden olan durumun yeri hakkında fikir verir.

Online işitme testi

Kendi kendinize yapabileceğiniz online işitme testi, bilgisayardan kısmi olarak kendinizi deneme amaçlıdır. Potansiyel işitme kaybını tanımlamak için basit, etkili ve hızlı yapılan bir testtir. Ancak asla net bir tanı koymaz. Mutlaka bir uzmana gidilmesi şarttır.

İşitme testi nerede yapılır?

İşitme testi yaptırmak için bulunduğunuz yerdeki devlet hastaneleri, özel hastaneler ve işitme merkezlerine başvurabilirsiniz.

Yenidoğan işitme testi

Doğumdan sonra 6 saatini doldurmuş her bebeğe işitme testi yapılabilir. Yenidoğan işitme testi, bebek uykusundayken yapılır. Dış kulak yoluna yerleştirilen küçük bir prob ile iç kulağa özel bir ses gönderilir. İç kulaktaki dış tüy hücrelerinin sese tepkisi ölçülür. Basit bir ölçümdür. Yalnızca birkaç dakika sürer. Bebeğin hiçbir katılımı gerekmez.