İşitme Kaybına Yol Açan Nedenler

İşitme Kaybına Yol Açan Nedenler

  • Yaşa Bağlı İşitme Kaybı: Kokleadaki veya merkezi kulak kanalındaki yıpranma süreçleri öncelikle yüksek ses alanında duyma kaybına yol açar. Bu yıpranma süreçleri 30. yaşın doldurulmasıyla kişi farkına varmadan başlayabilir.
  • Gürültüden Kaynaklanan Hasarlar: Yüksek seviyede gürültüye uzun bir süre kesintisiz maruz kalınması, iç kulakta duyma hasarlarına (çoğunlukla yüksek ses alımlarında sorunlara) yol açabilir.
  • Darbe ve Patlama Travması: Ani darbe ve patlama sesleri 4.000 Hz. alanında işitme duyusu kaybına yol açabilir.
  • Hastalıklar: Otosikleroz menier, akustikus neurinom gibi hastalıklar kulağın farklı bölümlerinde işitme bozukluğuna neden olabilir.
  • Ani İşitme Kaybı: Bir kaç saat içerisinde ortaya çıkan, çoğunlukla tek tarafta meydana gelen hafif veya şiddetli duyma kaybı. Çoğunlukla kokleanın belirli bölümleri bundan etkilenir.
  • Zehirli Maddeler: Kabakulak, tifüs gibi virüslerin salgıladığı bazı zararlı maddeler veya kullanılan bazı ilaçlar (örn: streptomisin) iç kulağa ve denge organına zarar verebilir.