İşitme Kaybı

İşitme Kaybı

Normal işitme, bir kişinin bulunduğu sosyal ortamın içinde bağımsız yaşayabilmesi ve çevresiyle iletişimini sağlayabilmesi için gerekli olduğu düşünülen işitme düzeyidir; ancak normal işitmeden bahsedilebilmesi için, kişinin sosyal çevrede, kişiler arası iletişimde herhangi bir problem yaşamaması gereklidir. Yalnızca çevresel seslerin (araba kornası, siren sesi…vs) işitilebilmesi, yaşam kalitesinin bozulmasını engellemez. İnsan insana sözel iletişimin sağlanması ve konuşmaların anlaşılabilmesi bu noktada önemlidir.